دفتر طرح و برنامه و بودجه

کار‌شناس مسئول: احمد محمدی

معرفی حوزه:
دفتر طرح، برنامه و بودجه یکی از کلیدی‌ترین دفا‌تر معاونت برنامه ریزی است و کار آن فقط بحث بودجه نیست بلکه برنامه ریزی و پیش بینی بودجه از وظایف آن می‌باشد. بودجه، برنامه‌ای است با افق یکساله، اما برنامه ریزی و سیاست گذاری افق بلند مدت دارد که به عنوان یک کار اساسی باید انجام گیرد. این دفتر شامل دو بخش می‌باشد:

 

الف) بخش برنامه و بودجه

ب) بخش ارزیابی، نظارت و پیگیری

 دفتر طرح و برنامه و بودجه واحد اهواز در اوایل سال ۱۳۷۸ با هدف نهادینه سازی فرهنگ برنامه ریزی و بودجه بندی در واحد آغاز به کار نموده است.

 
شرح وظایف و اختیارات حوزه:

 تشکیل جلسات کمیته طرح و برنامه و بودجه واحد بصورت ماهیانه. لازم به ذکر است که اعضای این کمیته بشرح ذیل است:


۱-رئیس واحد - رئیس کمیته

۲-معاونت پژوهشی- نایب رئیس کمیته

۳-رئیس / کار‌شناس دفتر طرح و برنامه و بودجه- دبیر کمیته

۴-معاونت اداری و مالی- عضو اصلی

۵-معاونت آموزشی – عضو اصلی

۶-یکنفر عضو هیأت علمی- عضو اصلی

 تدوین برنامه استراتژیک واحد تا سال ۱۴۰۴
 تهیه و تنظیم و پیش بینی بودجه سالانه با همکاری سایر دفا‌تر و انجام اقدامات لازم در این زمینه
 آنالیز بودجه پیش بینی شده با عملکرد‌‌ همان سال در چهار دوره ۳ ماهه در سال مزبور
 تخصیص اعتبار بودجه پژوهشی دانشگاه برای فعالیتهای مختلف پژوهشی
 ارائه گزارش عملکرد بودجه و تطبیق آن با برنامه‌های واحد
 ارتباط منظم با سازمان مرکزی در زمینه اخذ مجوزهای لازم در زمینه هزینه‌های پژوهشی
 تدوین گزارش عملکرد سالانه بودجه پژوهشی و تجزیه و تحلیل آن جهت ارائه به دفتر طرح وبرنامه و بودجه سازمان
 پیگیری و جمع آوری مستندات و مجوزهای عملکرد هزینه‌های پزوهشی جهت ارائه به سازمان مرکزی
 اخذ مجوزهای لازم جهت تامین اعتبار فعالیتهای پژوهشی خاص و مورد نیاز واحد
 تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات لازم به منظور تهیه و تنظیم برنامه‌های واحد و اطلاع از وضعیت شاخص‌های آماری

 تدوین کاربرد داده‌ها و شاخصهای آمار و جمع آوری آمار و اطلاعات از تمامی حوزه‌های دانشگاه در هر نیمسال تحصیلی و درج آن در وب سایت مرکزی آمار و اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی و گرفتن SFile از نرم افزار آموزشی، تطبیق آن با آمار ثبت شده در وب سایت آمار و ارسال آن به واحد آمار سازمان مرکزی از طریق دفتر منطقه ۶ دانشگاه آزاد اسلامی.

ارائه مقطعی آمار در طول سال به ارگان‌ها و سازمان‌هایی که از طریق سازمان مرکزی، درخواست آمار واحد را دارند.

 
اهم اهداف و برنامه‌های حوزه:

۱-عملیاتی کردن و نهادینه سازی فرهنگ برنامه ریزی و بودجه بندی در واحد

۲-تهیه بانکهای آماری جامع از کلیه حوزه‌های دانشگاه