اداره فناوری اطلاعات و آمار

اداره فناوری اطلاعات و آمار
رئیس فناوری اطلاعات و آمار
 

شرح وظایف مدیریت فناوری اطلاعات و آمار در دانشگاه به شرح زیر می باشد:

مدیریت خدمات و ابزارهای دپارتمانIT

مدیریت کارشناسان IT

مدیریت ارتباطات

فراهم ساختن امنیت اطلاعات وارتباطات

مدیریت دانش

مدیریت محتوا

ارتباط با سایر مدیران

مدیریت استراتژیک

سید رضا شفیعی


کارشناس ارشد نرم افزار


پست الکترونیک:
ict@iauahvaz.ac.ir
مسئول اطلاع رسانی و اینترنت
 

یکی از بخش‌های مدیریت اطلاعات در سازمان، تسهیل روند آن‌دسته از ارتباطات درون و برون سازمانی است که به واسطه ابزارهای ارتباطی الکترونیکی و کامپیوتری میان کارمندان شرکت از یک سو و نیز میان کارمندان و مخاطبان فعالیت‌های سازمان از سوی دیگر صورت می‌گیرد. نحوه دخالت مدیر اطلاعات در این زمینه بیشتر فنی و تکنیکی است. وظیفه مدیر فناوری اطلاعات در این زمینه آن است که با شناسایی نقاط ضعف و قوت شریان‌های اطلاعاتی درون سازمان و نحوه اتصال آنها به بیرون از سازمان، به طور مداوم در فکر اصلاح و بهبود آن باشد به گونه ای که کارمندان سازمان برای ارتباط گیری میان خود و مراجعان و مشتریان سازمان با کمترین مانعی روبرو شوند

 

فرشاد پیکرستان

کارشناس ارشد سامانه آموزشپست الکترونیک:
test@iauahvaz.ac.ir
سید محمد سبط النبی

کارشناس پرتال اطلاع رسانیپست الکترونیک:
test@iauahvaz.ac.ir
ندا جمی

کارشناس اتوماسیون اداریپست الکترونیک:
test@iauahvaz.ac.ir
سلمان مختارزاده

کارشناس شبکه و آنتی ویروسپست الکترونیک:
test@iauahvaz.ac.ir
مسئول شبکه (زیرساخت)
 

وقتی صحبت از زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی سازمان به میان می‌آید، بی‌درنگ مهمترین موضوعی که به ذهن خطور می‌کند مساله چگونگی امنیت اطلاعات و ارتباطات سازمان است. یک ساختار ارتباطی هرچقدر هم که پیشرفته باشد، اگر امن نباشد، فلسفه اصلی به‌کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان را زیر سوال می‌برد و همه کارکردهای مثبت آن را به خطر می‌اندازد. مدیر فناوری اطلاعات در سازمان باید متوجه باشد که اگر به موازات تسهیل روند گردش اطلاعات در سازمان فکری به حال افزایش امنیت بستر اطلاعاتی نکند، افزایش میزان تبادل اطلاعات عملاً به معنی به خطرانداختنِ هرچه بیشتر دانش، تجربه، سرمایه معنوی و از همه مهمتر اسرار محرمانه سازمان است که گاه ارزش اقتصادی یا راهبردی فراوان دارد

 

فرشاد غلامی

کارشناس شبکه و ارتباطاتپست الکترونیک:
test@iauahvaz.ac.ir
سیما بهرامی

کارشناس شبکهپست الکترونیک:
test@iauahvaz.ac.ir
مسئول سخت افزار و نرم افزار
 

هدف این قسمت ارائه خدمات جاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و نگهداری سیستمهای سخت افزاری، نرم افزاری و شبکه دانشکده می باشد. رئوس وظایف مربوطه این قسمت بشرح زیر می باشد:

 

رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری کلیه سیستمهای رایانه موجود در شبکه

پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری از کلیه کلاسهای مجهز به دیتا پروژکتور و اسمارت برد

پشتیبانی فنی کلیه سیستمهای شبکه و واحد ها

پشتیبانی نرم افزاری از کلیه نرم افزارهای کاربردی مورد استفاده در شبکه و مراکز شامل (آفتابگردان – رایورز - نرم افزارهای حسابداری حقوق و دستمزد و....)

نظارت بر خرید تجهیزات و قطعات کامپیوتری با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب در بازار

همکاری در بررسی نیازمندیها و ارزیابی خریدهای بالقوه جهت سازگاری با سیستمهای موجود

بررسی محصولات و سیستمهای موجود و پیشنهاد جایگزین های احتمالی در جهت جوابگویی به نیازمندیهای مشخص شده

نصب، تنظیم و تغییر نرم افزارهای، شبکه ها، بانکهای اطاعاتی و سایر سیستمها

هاشم اصلاحی

کارشناس ارشد سخت افزارپست الکترونیک:
test@iauahvaz.ac.ir
مرتضی بهلول

کارشناس ارشد فناوری اطلاعاتپست الکترونیک:
test@iauahvaz.ac.ir
حسن قربانزاده

کارشناس نرم افزار و برنامه نویسیپست الکترونیک:
test@iauahvaz.ac.ir
بهروز عصاره

کارشناس سخت افزارپست الکترونیک:
test@iauahvaz.ac.ir
علی اکبر احمدی

کارشناس سخت افزارپست الکترونیک:
test@iauahvaz.ac.ir