ثبت واحد کارآموزی در سامانه (از اخذ درس تا اعلام نمره استاد)

 

جهت ثبت واحد کارآموزی به سامانه اتوماسیون آموزش وارد شوید و مطابق راهنما سیکل واحد گیری تا اخذ نمره را طی نمایید.

جهت مشاهده راهنما اینجا را کلیک کنید.